شمع دنسو ik20 ایریدیم سوزنی پایه کوتاه مناسب خودروهای انژکتوری 1300 سی سی

شمع دنسو ik20 ایریدیم سوزنی پایه کوتاه مناسب خودروهای انژکتوری 1300 سی سی،شمع خودرو دنسو مدل IK20 پایه کوتاه